Dịch vụ cộng thêm

Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Bandwidth 1G 45.000 VNĐ/ tháng Đặt mua
Bandwidth 10G 350.000 VNĐ/ tháng Đặt mua
Bandwidth 20G 700.000 VNĐ/ tháng Đặt mua
Bandwidth 100G 2.500.000 VNĐ/ tháng Đặt mua