Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá, dịch vụ.
Hàng hoá, dịch vụ đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.