Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng
2- Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ Công ty Trí Việt gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng
3- Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Văn phòng Trí Việt  địa chỉ: 311K13 Đường số 8, P. An phú, Tp.Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh (gần đường Lương Đình Của)
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về info@triviet.net để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để phòng kỹ thuật chăm sóc khách hàng.